Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała kontynuację dotychczasowego ubezpieczenia PZU S.A. w nowym roku szkolnym 2017/2018.
 
 
 
Na rok szkolny 2016/2017 z przedstawionych Radzie Rodziców ofert wybrana ostatecznie została oferta uezpieczyciela: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.