Drodzy Rodzice,

już na pierwszych zebraniach w dniu 12.09.2018 r., odbędą się wybory przedstawicieli
do Rad Oddziałowych ("Trójki Klasowe") i Rady Rodziców.

Poniżej zamieszczamy fragmenty Regulaminu RR naszej Szkoły dotyczące tego wydarzenia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy a wybranych do Rady Rodziców przedstawicieli klasowych prosimy o zaplanowanie dłuższego pobytu w szkole w dniu zebrań, ponieważ

pierwsze zebranie RADY RODZICÓW
odbędzie się w środę 12.09.2018 r. po godz. 19-tej

(w świetlicy szkolnej zaraz po zebraniach klasowych)

 

 

ROZDZIAŁ IV
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD

§ 9

 1. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).
 2. Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale (klasie) część zebrania poświęconą wyborom
  i przewodniczą im.
 3. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 5. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do Rad Oddziałowych nie może być mniejsza niż trzy.
 8. Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej może kandydować także do Rady Rodziców.
 9. Osoba zgłoszona - kandydująca do Rady Oddziałowej i /lub do Rady Rodziców musi wyrazić
  na to zgodę.
 10. Każdy głosujący rodzic na karcie do głosowania do Rad Oddziałowych ze wszystkich nazwisk kandydatów do Rad Oddziałowych wybiera nie więcej niż 3.
 11. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 12. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej rozdzielają między siebie funkcje: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 13. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje rodzic, który w głosowaniu na przedstawiciela do Rady Rodziców otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 14. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. Protokół z wyborów Wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

 

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek)

godz. 9:30 – klasy IV – VIII
godz. 10:45 – klasy I – III

Oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia o godz. 8:15.
Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się zebranie organizacyjne
z rodzicami klas I. Uczniowie tych klas będą przebywać pod opieką świetlicy.

03.09 (poniedziałek) godz. 18:00 - zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

 

witaj szkolo

 

 Nadeszły upragnione wakacje !!!

Z tej okazji Dzieciom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły
a także wszystkim osobom wspierającym naszą działalność
życzymy 
dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz wielu niezapomnianych wrażeń !

 

Rada Rodziców

DSCF6423

 

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły 
DZIĘKUJEMY 
za całoroczny trud i wysiłek,
czas poświecony naszym Dzieciom.

 

Rada Rodziców

DSCF2509

 

2017 18 podziekowanie RR BezaKrowka  2017 18 podziekowanie RR Lodojadacz  

 

2017 18 podziekowanie RR scianaBulderBar 2017 18 podziekowanie RR scianaPoludniowa

   
www.000webhost.com