Dyrekcja Szkoły zawiadamia, że

Dzień Edukacji Narodowej (14.10) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia w tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica).
Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

W tym dniu o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste Ślubowanie klasy Ia.

 

 

Deklarację do wypełnienia otrzymacie Państwo na najbliższych zebraniach, jest ona też dostępna w plikach do pobrania.

Już teraz prosimy o zapoznanie się z jej treścią, by łatwiej i szybciej można było podjąć decyzję :-)

 

 2016 deklaracja RR

 

Informujemy, że otrzymaliśmy od fotografa wykonywane przez niego w dniu 1 września
zdjęcia legitymacyjne i portretowe.

 

Odbiór zdjęć możliwy będzie u przedstawiciela RR
w poniedziałek i wtorek [12 i 13.09] w godz. 8.00-8.30 w szatni 

lub w środę 14.09 podczas zebrania, w klasach - u dotychczasowego członka RR.

 

Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty: 5 zł za zdjęcia legitymacyjne i 15 zł za portretowe.

 

 

 

Dyrektor SP 318 zaprasza na pierwsze spotkanie przedstawicieli do Rady Rodziców.

Odbędzie się ono 14 września 2016 r. (środa) o godz. 19.30 w świetlicy szkolnej.

 

 

Dyrekcja Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na zebrania 14 września (środa) w godzinach:

  • 17.30 zebrania klas I-III
  • 18.30 zebrania klas IV-VI

 

Zebranie dla oddziału przedszkolnego odbędzie się 13 września (wtorek) o godz. 17.30.