Dzień Edukacji Narodowej, 2017 r.

Szanowna Dyrekcjo,

Szanowne Grono Pedagogiczne

i wszyscy Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 318 w Warszawie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania za Waszą codzienną pracę. Zawód pedagoga jest jednym
z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Kształcenie dzieci i młodzieży jest odpowiedzialnym i niełatwym zadaniem a trud ten często zostaje doceniony dopiero po wielu latach.

Uczenie innych, to także ciągłe doskonalenie siebie. Zadanie trudne, ale i ważne, bo już Konfucjusz mówił: „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych ...." Podążanie za oczekiwaniami młodych pokoleń jest dla Państwa nieustannym wyzwaniem. Sprostanie mu daje satysfakcję, a w oczach Uczniów i Rodziców wzbudza podziw i uznanie.

Życzymy Państwu cierpliwości oraz niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej. Niech Państwa wiedza, pasja i zaangażowanie spotykają się z uznaniem i szacunkiem uczniów, niech będą dla nich inspiracją do własnego rozwoju i poszukiwań. 

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców

 

 

14.10. 1

 

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Empiku„Tysiąc powodów by czytać”, w którym główną wygraną jest 1000 książek dla szkolnej biblioteki.

Pracę konkursową – interpretację okładki baśni „Królowa Śniegu” wykonali :Weronika Trus – kl. 7a, Hania Grzeszek – kl. 4b, Kacper Rogowski – kl. 3a
dekoracje – Maria GajMałgorzata Łukawska, zdjęcia – Marcin Łukawski

Zaangażowali się w pełni licząc, że teraz My rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły podejmiemy wyzwanie i przystąpimy do głosowania.

Głosować można klikając na link  http://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elementId=13009
od 2.10.2017 r. od godz. 12.00 do 22.10.2017 do godz. 23.59.

Aby zagłosować należy posiadać konto na stronie Empik, które można  założyć podczas pierwszego głosowania.

Każdy może oddać jeden głos dziennie (jedna osoba może zagłosować 21 razy w ciągu trwania konkursu).


Zaangażujcie do głosowania rodzinę i znajomych !!!

W celu ułatwienia znalezienia właściwego zdjęcia, wystarczy w górnym polu wyszukiwania wpisać 318.

 

rr empik

Drodzy Rodzice,

już na pierwszych zebraniach (13.09.2017 r.) musza zostać wybrani przedstawiciele do Rad Oddziałowych ("Trójki Klasowe") i Rady Rodziców.

Poniżej zamieszczamy fragmenty Regulaminu RR naszej Szkoły dotyczące tego wydarzenia. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy a wybranych do RR przedstawicieli klasowych prosimy o zaplanowanie dłuższego pobytu w szkole w dniu zebrań, ponieważ pierwsze zebranie Rady Rodziców odbędzie się po zebraniach klasowych, czyli ok. godz. 19.40.

 

 

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD

§9

 1. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).
 2. Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom i przewodniczą im.
 3. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie
 5. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do Rad Oddziałowych nie może być mniejsza niż trzy.
 8. Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej może kandydować także do Rady Rodziców.
 9. Osoba zgłoszona -kandydująca do Rady Oddziałowej i /lub do Rady Rodziców musi wyrazić na to zgodę.
 10. Każdy głosujący rodzic na karcie do głosowania do Rad Oddziałowych ze wszystkich nazwisk kandydatów do Rad Oddziałowych wybiera nie więcej niż 3.
 11. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 12. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej rozdzielają między siebie funkcje: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 13. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje rodzic, który w głosowaniu na przedstawiciela do Rady Rodziców otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 14. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. Protokół z wyborów wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

 

 

Informujemy, że:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek)

 

 • godz. 8:30 – klasy IV – VII
 • godz. 10:00 – klasy I – III

 

Oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia o godz. 8:15.
Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami klas I.
Uczniowie tych klas będą przebywać pod opieką świetlicy.

04.09 (poniedziałek) godz. 17:30 - zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

 

witaj szkolo

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw z wyróżnieniem
odbędzie się na forum w piątek 23 czerwca w godzinach:

    9.00 - klasy I - III;
    10.30 - klasy IV - VI.

Po uroczystości w salach odbędą się spotkania z Wychowawcami.

 

zrszk 81824

   
www.000webhost.com