konkurs swietlica

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Świetlica moich marzeń”

Cele konkursu

ü  Rozbudzanie wyobraźni oraz twórczej aktywności uczniów.

ü  Aktywne i przyjemne spędzenie czasu na świetlicy.

ü  Zachęcenie do współtworzenia i dbania o wspólną przestrzeń.

ü  Zapewnienie dzieciom rzeczy, które podobają się Im a nie tylko nam, dorosłym ;-)

Zasady uczestnictwa

ü  Konkurs skierowany jest do Uczniów uczęszczających na świetlicę.

ü  Warunkiem uczestnictwa jest:

-  wykonanie przez Dziecko pracy plastycznej dowolną techniką, np.:
rysunek, wydzieranka, wyklejanka, prace plastyczne przestrzenne (makiety), plakaty, kolaże.
Każda praca powinna być czytelnie podpisana
tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek

- pisemne zgłoszenie przez Rodzica/Opiekuna chęci udziału dziecka w konkursie (poprzez: Librusa lub przekazanie pisma przedstawicielowi RR), które równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie musi zawierać: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę i zgodę na udział oraz publikację danych

ü  Prace konkursowe należy wykonywać podczas czasu spędzanego na świetlicy i przekazać Wychowawcy świetlicy do dnia  15.05.2018 r.

ü  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

ü  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska autorów nagrodzonych prac, poprzez wiadomość w Librusie, na tablicy RR oraz na stronie internetowej i na fanpage RR na Facebook.

Kryteria oceny

ü  Docenimy pomysł i samodzielność w wykonaniu pracy

Rozstrzygnięcie konkursu

ü  Wyniki konkursu udostępnione będą poprzez wiadomość w Librusie, na tablicy RR oraz na stronie internetowej i fanpage RR na Facebook.

ü  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami ale RR bierze pod uwagę możliwość szczególnego wyróżnienia prac.

ü  Rada Rodziców wybierze najciekawsze, realne propozycje, w które wyposaży świetlicę.

 

 

   
www.000webhost.com