manifestation 3608918 640

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 20 marca 2019 r. otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Renaty Podoleckiej informacje, dotyczące nadchodzącej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty. Obecni podczas spotkania przedstawiciele klas wyrazili zrozumienie dla postulatów oraz działań personelu szkoły.


W naszej szkole w referendum wzięło udział 64 z 72 pracowników (również niepedagogicznych). 85% z nich,
w tajnym głosowaniu, opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. Oznacza to, że od 8 kwietnia pracować będzie, szacunkowo, 10% nauczycieli. W tym czasie zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w takich godzinach jak normalnie, natomiast nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne. Uczniowie oczywiście nie będą mieli żadnych zaległości do nadrobienia, ani nieobecności, dlatego jeśli ktoś ma taką możliwość, szczególnie w przypadku starszych dzieci, lepiej żeby zostały w domu – tutaj gorąca prośba o przekazywanie wychowawcom informacji, że dziecko będzie przychodziło do szkoły – to ułatwi i rodzicom i nauczycielom organizację w tym czasie. Pani Dyrektor nie ma wiedzy, czy wśród protestujących są pracownicy kuchni, dlatego nie ma pewności, że będą wydawane obiady.

Egzamin ósmoklasisty

W tej chwili nie wiadomo, jaki będzie jego przebieg. W naszej szkole, z grona nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku, komisje mogą być utworzone, jednak barierę stanowi konieczność obecności nauczyciela
z zewnątrz, ponieważ na Ursynowie strajkują niemal wszystkie placówki. Po zakończonych referendach strajkowych odbędzie się spotkanie dyrektorów ursynowskich szkół i wtedy będzie pełny obraz sytuacji. Nie wiadomo także, jakie decyzje podejmie MEN – możliwe są wszystkie scenariusze, włącznie z odwołaniem egzaminu lub niebraniem go pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ale też osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi i zażegnanie konfliktu.

Mamy nadzieję, że wspólnie damy radę przez ten trudny dla całej szkolnej społeczności czas.

 

List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

20.11.2018

Nie ma dzieci – są ludzie…
                       
Janusz Korczak

 

Drodzy i Szanowni,

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

Jego coroczne obchody przypominają o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, na świecie nazywanej Ojczyzną Praw Dziecka – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw najmłodszych. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy je zawsze respektować.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

już po raz ostatni jako Rzecznik Praw Dziecka, gdyż po 10 latach kończę swoja drugą i ostatnią kadencję na tej funkcji, z całego serca życzę Wam, aby Wasze prawa zapisane m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka były zawsze i bezdyskusyjnie przestrzegane. Pamiętajcie, że macie prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących Wam praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Macie je dlatego, że jesteście ludźmi. Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa.

Drodzy Dorośli,

prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka, ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chciałbym aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały kontestacji, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych.  

W tym szczególnym dniu pragnę przypomnieć przesłanie Ireny Sendlerowej, której rok obecnie obchodzimy: Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro. – tym Dobrem we współczesnym świecie może być ochrona praw najmłodszych oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem, nie tylko dzisiaj, ale przez każdy dzień w roku.

Serdecznie pozdrawiam. pozostaję z wyrazami szacunku

Wasz Rzecznik

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018)
Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

 

 

Drodzy Rodzice,

już na pierwszych zebraniach w dniu 12.09.2018 r., odbędą się wybory przedstawicieli
do Rad Oddziałowych ("Trójki Klasowe") i Rady Rodziców.

Poniżej zamieszczamy fragmenty Regulaminu RR naszej Szkoły dotyczące tego wydarzenia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy a wybranych do Rady Rodziców przedstawicieli klasowych prosimy o zaplanowanie dłuższego pobytu w szkole w dniu zebrań, ponieważ

pierwsze zebranie RADY RODZICÓW
odbędzie się w środę 12.09.2018 r. po godz. 19-tej

(w świetlicy szkolnej zaraz po zebraniach klasowych)

 

 

ROZDZIAŁ IV
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD

§ 9

 1. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).
 2. Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale (klasie) część zebrania poświęconą wyborom
  i przewodniczą im.
 3. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.
 4. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 5. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do Rad Oddziałowych nie może być mniejsza niż trzy.
 8. Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej może kandydować także do Rady Rodziców.
 9. Osoba zgłoszona - kandydująca do Rady Oddziałowej i /lub do Rady Rodziców musi wyrazić
  na to zgodę.
 10. Każdy głosujący rodzic na karcie do głosowania do Rad Oddziałowych ze wszystkich nazwisk kandydatów do Rad Oddziałowych wybiera nie więcej niż 3.
 11. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 12. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej rozdzielają między siebie funkcje: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 13. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje rodzic, który w głosowaniu na przedstawiciela do Rady Rodziców otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 14. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. Protokół z wyborów Wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

 

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek)

godz. 9:30 – klasy IV – VIII
godz. 10:45 – klasy I – III

Oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia o godz. 8:15.
Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się zebranie organizacyjne
z rodzicami klas I. Uczniowie tych klas będą przebywać pod opieką świetlicy.

03.09 (poniedziałek) godz. 18:00 - zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

 

witaj szkolo

 

 Nadeszły upragnione wakacje !!!

Z tej okazji Dzieciom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły
a także wszystkim osobom wspierającym naszą działalność
życzymy 
dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz wielu niezapomnianych wrażeń !

 

Rada Rodziców

DSCF6423

   
www.000webhost.com